Os bydd rhywun yn fy rhwystro ar Instagram, a allant weld fy mhroffil? Rydyn ni'n dweud wrthych chi

Os bydd rhywun yn fy rhwystro ar Instagram gallant weld fy mhroffil

Ydych chi wedi rhwystro rhywun ar Instagram? Wel, pwy bynnag sydd yn rhydd oddi wrth bechod, bydded iddo fwrw y maen cyntaf. Nid chi fydd y defnyddiwr cyntaf na'r olaf i wneud hyn. Mae wedi digwydd i bob un ohonom, oherwydd amgylchiadau gwahanol, ein bod wedi cael ein hunain yn yr angen i rwystro dilynwr neu “sbiiwr cuddliw fel dilynwr”, na wnaeth ein dilyn at ddibenion heblaw hel clecs a defnyddio gwybodaeth yn ein herbyn. neu hyd yn oed boicotio ein diddordebau. Felly, mae'n bwysig gwybod ac rydym i gyd wedi gofyn i ni'n hunain ar ryw adeg,Os bydd rhywun yn fy rhwystro ar Instagram gallant weld fy mhroffil

Dyfeisiwyd proffiliau preifat am reswm, ond wrth gwrs, os ydych chi eisiau dilynwyr, byddai'n well ichi agor eich proffil a chaniatáu i ddefnyddwyr eraill ddod o hyd i chi a'ch dilyn, ar wahân i'ch cydnabyddwyr. Y gwir amdani yw bod rhwydweithiau cymdeithasol a'r un hwn yn symud ymlaen mor gyflym fel ein bod weithiau'n ansicr a yw polisi o'r fath yn cael ei gymhwyso ai peidio. Rydyn ni'n cael ein gadael yn wag, a all pwy bynnag a'm rhwystrodd weld fy mhyst? Gadewch i ni ymchwilio iddo.

Peidiwch â drysu rhwng proffil a chyhoeddiadau: nid ydynt yr un peth

Yn aml, mae rhwydweithiau cymdeithasol a gwefannau Rhyngrwyd a'u telerau yn creu dryswch i ni. Dyna pam ei bod yn hanfodol bod yn glir a gwybod iaith y bydysawdau digidol hyn, i wybod beth yn union yr ydym yn datgelu ein hunain iddo. Un peth yw cael proffil ac un peth arall i'w gyhoeddi.

Dechreuwn gyda'r peth cyntaf: unrhyw un sy'n penderfynu cael presenoldeb yn y Rhwydwaith cymdeithasol Instagram, neu ar unrhyw rwydwaith cymdeithasol, gallwch agor cyfrif. Pan fyddwch chi'n llenwi'r wybodaeth ar gyfer y cyfrif hwnnw, mae gennych chi'ch proffil eisoes, gyda gwybodaeth bersonol (beth bynnag rydych chi am ei roi, yn amlwg), a all fod yn wir neu wedi'i ddyfeisio (er ei bod yn ddoeth peidio â dweud celwydd), yn fwy neu'n llai manwl . Beth yw eich enw, o ble ydych chi'n dod, beth ydych chi'n ei wneud, ym mha ddinas rydych chi'n gweithio neu ym mha sector, pa ddiddordebau sydd gennych chi a rhai lluniau sylfaenol fel y gall defnyddwyr eraill ddod i'ch adnabod. 

Os bydd rhywun yn fy rhwystro ar Instagram gallant weld fy mhroffil

Gyda'ch proffil wedi'i greu (hebddo mae'n amhosibl), gallwch nawr gyhoeddi postiadau. Mae'r rhan fwyaf ohonom yn beth rydym yn ei wneud. Rydyn ni'n cyhoeddi'r hyn rydyn ni'n ei feddwl, yn hiraethu amdano neu'n ei hoffi, gyda gwahanol ddibenion, amcanion ac arddulliau yn dibynnu ar bob person. Mae yna rai sy'n ceisio gwneud ffrindiau neu ailgysylltu â hen ffrindiau y maent wedi'u colli, neu ddarganfod popeth sy'n digwydd yn eu tref, ac ati. 

Amseroedd eraill, defnyddwyr gyda Proffil Instagram, yn ysbrydion, hynny yw, maent yn creu eu proffil ond byth yn cyhoeddi unrhyw beth, neu maent yn gwneud hynny o bryd i'w gilydd. Maen nhw'n cymryd cymaint o amser i'w cyhoeddi fel ei bod hi'n ymddangos eu bod nhw wedi cefnu ar eu proffil, ond pan rydyn ni'n argyhoeddedig o hyn, maen nhw'n dod yn ôl!

Mae pawb yn rhydd i wneud yr hyn maen nhw ei eisiau ar y rhwydweithiau, i ymddangos a diflannu. Nawr, mae rhai defnyddwyr ffug yn aros yn dawel ond yn cadw llygad ar bopeth sy'n digwydd. Byddant yn gweld eich postiadau ac yn gwybod popeth rydych chi'n ei arddangos. Hyd yn oed os nad ydyn nhw'n gwneud sylw, neu'n hoffi, neu'n cofio eu bod nhw yno. Am y rheswm hwn, rhaid inni fod yn ofalus os oes gennym elynion ymosodol iawn ar y rhwydwaith, neu sy'n eu defnyddio i'ch monitro.

Mae gennych chi un cyfrif cyhoeddus ar Instagram ac rydych chi'n meddwl tybed a fydd eich boi, a'ch rhwystrodd dridiau yn ôl, yn gallu gweld eich bod chi wrth ymyl ei gariad am lun rydych chi am ei gyhoeddi... beth ydych chi'n ei wneud? A fydd y llun hwnnw'n cyrraedd eich dwylo? Gallwn bron eich sicrhau, ie, y bydd y llun hwnnw'n syrthio i'w dwylo yn y pen draw, ond nid yn gymaint oherwydd algorithmau neu weithrediad Instagram ond yn hytrach oherwydd cefnogaeth tafodau drwg y blog hwn, a fydd yn sicr o gyd-fynd â y clecs. 

Felly, rydym yn eich cynghori i fod yn dryloyw a meddwl ddwywaith am yr hyn yr ydych yn mynd i’w gyhoeddi. Oherwydd gallai syrthio i'r dwylo anghywir. Nawr, os nad oes ots gennych chi ychydig a'ch bod chi'n chwilfrydig ond nid yw'ch bywyd yn mynd i chi, byddwn yn dweud wrthych ei bod hi'n fwy cymhleth i rywun sydd wedi'i rwystro i weld eich postiadau (ni fyddwch chi'n gweld eu rhai nhw chwaith , meddwl chi!). Ond bydd eich proffil yn gallu ei weld. Oni bai bod gennych gyfyngiadau penodol ar waith.

Gadewch inni felly ddatrys yr amheuon sy'n eich cythruddo ac felly bydd gennych bopeth yn llawer cliriach.

Fe rwystrodd fi. A fyddwch chi'n dal i allu anfon neges ataf os gwnaethoch fy rhwystro ar Instagram?

Os bydd rhywun yn fy rhwystro ar Instagram gallant weld fy mhroffil

Pan fydd mae un defnyddiwr yn blocio un arall ar Instagrameisoes Ni fydd yr un ohonoch yn gallu anfon negeseuon preifat y llall. Felly nawr rydych chi'n gwybod. Meddyliwch yn ofalus iawn cyn ei wneud. Byddwch yn gallu gweld hen negeseuon a hyd yn oed ffotograffau a ffeiliau, ond ni fyddwch chi nac ef yn gallu anfon cyfathrebiadau newydd atoch. 

Ble mae eich hoffterau a'ch sylwadau'n mynd pe bai rhywun yn eich rhwystro ar Instagram?

Pan fydd person arall yn eich rhwystro, eich sylwadau a'ch hoff bethau ar mae eich postiadau'n diflannu. Mae'r rhwydweithiau eisiau dileu atgofion annymunol neu a allai fod yn niweidiol o gofio person sydd eisoes yn orffennol i ni. 

Fodd bynnag, cofiwch ein bod yn sôn am wefannau preifat, oherwydd os ydych chi'n rhannu swyddi mewn grŵp cyhoeddus, mae rheolau eraill yn berthnasol yno. 

Fe wnaethon nhw fy rhwystro ac ni allaf ddod o hyd i'm proffil, help!

Tawelwch! Pan fydd defnyddiwr arall yn eich rhwystro, bydd yn eich atal rhag gweld eu postiadau, ond nid eich rhai chi. Eich un chi yw'r eiddoch, pardwn y diswyddiad, felly dim ond chi all benderfynu amdanynt ar eich wal. Os gwelwch na allwch gael mynediad i'ch proffil, mae'n debygol y bydd hyn oherwydd methiannau'r rhwydwaith cymdeithasol ei hun neu dasgau cynnal a chadw, ac ati. Nid oes neb yn eich rhwystro trwy ddileu eich data.

Mae'n wahanol pryd rhywun yn adrodd eich proffil, ond dyma gwestiwn arall y dylid ei egluro ar wahân.

Mae rhwystro rhywun yn eu hatal rhag cyrchu'ch postiadau

Fel y dywedasom ar y dechrau, un peth yw'r proffil a pheth arall yw eich cyhoeddiadau. Pryd rydych chi'n rhwystro rhywun neu, pan fydd dieithryn yn ymweld â'ch proffil, hynny gwybodaeth sylfaenol ie gallwch ei weld. Ond ni fyddant yn gallu gweld yr hyn yr ydych wedi'i bostio. Mae un eithriad: mae eich proffil yn gyhoeddus ac mae gennych bopeth ar agor. Er nad yw hyn yn cael ei argymell. 

Os ydych chi eisiau postio llun neu feddwl, gwnewch hynny'n dawel. Dim ond y rhai sydd â'ch caniatâd i gael mynediad i'ch cyhoeddiadau fydd yn gallu ei weld. Gwiriwch osodiadau preifatrwydd eich postiadau yn ofalus i weld pwy sydd â mynediad. Os na fyddwch yn rhoi caniatâd, bydd eich proffil yn weladwy, ond ni fydd yr hyn rydych wedi'i gyhoeddi mewn unrhyw achos.

Mater gwahanol arall yw, yn y bydysawd digidol hwn, yr ydym i gyd yn gysylltiedig ag ef, mewn ffordd ddirgel a chyflym ar gyflymder y gwynt, mae'r cyhoeddiad hwnnw'n dod i ben, heb esboniad, yn nwylo defnyddiwr arall nad yw hyd yn oed yn ffrind. neu ddilynwr. Pethau sy'n digwydd…Os bydd rhywun yn fy rhwystro ar Instagram gallant weld fy mhroffil, ond nid fy nghyhoeddiadau. Ac, os oes gennych unrhyw amheuaeth, cofiwch wirio'r eicon gosodiadau preifatrwydd i roi a dirymu caniatâd.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Blog Actualidad
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.