AS Enrique

Helo! Carlos ydw i, awdur cynnwys angerddol a chariad technoleg. Gyda 23 mlynedd y tu ôl i mi, rwy'n ystyried fy hun yn newyddiadurwr ac yn awdur addawol, bob amser yn chwilio am straeon newydd i'w hadrodd. Dechreuodd fy niddordeb mewn tabledi pan oeddwn, yn blentyn, wedi tynnu fy nghyfrifiadur cyntaf i archwilio ei gylchedau a deall sut roedd yn gweithio. Ers hynny, rwyf wedi dilyn yn agos esblygiad technoleg symudol ac, yn arbennig, tabledi. Rwyf wrth fy modd yn plymio i mewn i'w manylebau technegol, gan gymharu modelau a darganfod y newyddion diweddaraf ar y farchnad. Fel myfyriwr Gwyddor Wleidyddol yn y dyfodol, mae hefyd yn ddiddorol i mi ddadansoddi sut mae technoleg yn effeithio ar ein cymdeithas a sut mae tabledi wedi dod yn arfau hanfodol ar gyfer cyfathrebu, adloniant a gwaith.