Sala Ignacio

Yn ddefnyddiwr iOS ac Android am fwy na degawd, rwyf wedi gweld y ddwy system weithredu yn esblygu, yn eu fersiynau ar gyfer ffonau symudol ac ar gyfer tabledi. Nid yw'r naill na'r llall yn well na'r llall, ac mae gan bob un ei gryfderau a'i wendidau. Unrhyw gwestiynau sydd gennych am iOS neu Android trwy fy nghyfrif Twitter, byddaf yn eich ateb yn gyflym.