Theresa Bernal

Wedi graddio mewn Newyddiaduraeth ac yn hoff o lenyddiaeth, rwyf wedi bod yn newyddiadurwr digidol ers mwy na degawd. Rwy'n meiddio gyda phob pwnc, oherwydd mae fy ngwaith yn dibynnu ar hyn, ond mae pwnc technoleg yn arbennig o ysgogol, oherwydd, a fyddem hebddynt? Dyna pam yr wyf yn ymroi i ysgrifennu am dabledi a chymwysiadau Android, i rannu fy narganfyddiadau, cyngor a phrofiadau gyda chi. Rwyf wrth fy modd yn rhoi cynnig ar y datblygiadau arloesol diweddaraf a'u cymharu â'r rhai blaenorol, i weld sut mae'r sector hynod ddiddorol hwn yn esblygu. Ymhellach, dwi’n hoffi cael y newyddion diweddaraf am y tueddiadau a’r newyddion mwyaf perthnasol am y byd digidol, a dadansoddi sut maen nhw’n effeithio ar ein cymdeithas a’n ffordd o gyfathrebu. Fy nod yw cynnig cynnwys o ansawdd, defnyddiol a difyr sy'n eich helpu i gael y gorau o'ch dyfeisiau a'ch hoff gymwysiadau.