sychlyd

Efallai eich bod yn meddwl tybed beth mae seicolegydd yn ei wneud yn ysgrifennu am dechnoleg, ond mae wedi bod yn fwy na 15 mlynedd ers iddi hi ei hun roi'r gorau i ofyn y cwestiwn hwnnw. Yn ystod y cyfnod hwnnw, nid yw Drita wedi rhoi'r gorau i brofi teclynnau, gan deithio o gwmpas y byd ac ymweld â phob ffair declynnau gwerth ei halen i barhau i fwynhau'r hyn y mae'n ei hoffi fwyaf: siarad am sut y gall technoleg newid ein bywydau. Os gofynnwch iddi, bydd hi'n cyfaddef ei bod hi'n fwydwraig go iawn gyda naws sybaritig, nad yw'n hoffi darllen ffuglen wyddonol ond bod Dune yn un o'i hoff lyfrau, ac, waeth faint o flynyddoedd sy'n mynd heibio, dim comedi sefyllfa. fydd byth yn rhagori ar Gyfeillion.