Windows RT Office ar waith

Office 2013 fydd un o asedau cryfaf Windows RT. Rydyn ni'n cyflwyno fideo i chi er mwyn i chi ddod i'w adnabod.

Windows 8: teimladau cyntaf

Mae Windows 8 wedi’i ryddhau cyn ei première ac mae’n cyflwyno newyddion diddorol. Rydyn ni'n dweud wrthych chi'r rhai mwyaf rhagorol.