Tîm golygyddol

TabletZone.es yn wefan Rhyngrwyd AB. Ar y wefan hon rydym yn gofalu am rannu'r holl newyddion am dabledi a thechnoleg. Ers ei lansio yn 2008, mae TabletZona wedi dod yn wefan gyfeirio ar gyfer tabledi yn y byd.

Mae tîm golygyddol TabletZona yn cynnwys grŵp o arbenigwyr technoleg. Os ydych chi hefyd eisiau bod yn rhan o'r tîm, gallwch chi anfonwch y ffurflen hon atom i ddod yn olygydd.

Cydlynydd

  Golygyddion

  • Theresa Bernal

   Wedi graddio mewn Newyddiaduraeth ac yn hoff o lythyrau, rwyf wedi bod yn newyddiadurwr digidol ers dros ddegawd. Rwy'n meiddio gyda phob pwnc, oherwydd mae fy ngwaith yn dibynnu ar hyn, ond mae pwnc technoleg yn arbennig o ysgogol, oherwydd, ai ni fyddai hebddynt? Mae meistroli technoleg yr un mor bwysig heddiw â gwybod sut i goginio ac, ar ben hynny, coginio pryd blasus.

  • Ivan Menendez

   Yn angerddol am y tueddiadau a'r newyddion diweddaraf ym mhob math o dabledi a theclynnau ar y farchnad, yn ogystal â chyngor, canllawiau a gweithrediadau ar bob math o ddyfeisiau technolegol.

  • Rafa rodriguez


  Cyn olygyddion

  • Javier GM

   Mae gen i BA a DEA mewn Cymdeithaseg ac rydw i'n paratoi traethawd ymchwil ar ddyfeisiau darllen electronig. Mae ganddo ddiddordeb ym mhopeth sydd a wnelo â thechnoleg: tabledi wrth gwrs, ond hefyd gemau fideo, ffuglen wyddonol a Fformiwla 1, ymhlith pethau eraill.

  • Eduardo Munoz


  • AS Enrique

   23 mlwydd oed, newyddiadurwr ac awdur newydd. Myfyriwr dyfodol Gwyddor Gwleidyddol. Y ffordd orau i fynd trwy fywyd yw trwy geisio bod yn hapus heb eich brifo. Preswylydd lle o'r enw byd y mae ei fodolaeth wedi'i grynhoi mewn dyfynbris: Gadewch i ni ei wynebu, gadewch i ni ofyn am yr amhosibl!

  • luwc croes


  • javier sanz


  • Carlos Martinez


  • sychlyd


  • Alex Gutierrez


  • Sala Ignacio

   Yn ddefnyddiwr iOS ac Android am fwy na degawd, rwyf wedi gweld y ddwy system weithredu yn esblygu, yn eu fersiynau ar gyfer ffonau symudol ac ar gyfer tabledi. Nid yw'r naill na'r llall yn well na'r llall, ac mae gan bob un ei gryfderau a'i wendidau. Unrhyw gwestiynau sydd gennych am iOS neu Android trwy fy nghyfrif Twitter, byddaf yn eich ateb yn gyflym.

  • Cesar Leon

   Defnyddiwr ers Android 3.0, roeddwn i'n caru eich gemau; Roeddwn i'n arfer eu chwarae o'r blaen ac yn awr rwy'n eu rhaglennu, ynghyd â mathau eraill o gymwysiadau. Bob hyn a hyn rwy'n dysgu rhywbeth newydd fel defnyddiwr a datblygwr y system weithredu hon.

  • Eder Ferreno

   Cariad o dechnoleg yn gyffredinol, gyda diddordeb arbennig yn ecosystem Android a'i ddyfeisiau. Rwy'n hoffi darganfod apiau a gemau newydd i wneud y gorau o fy llechen a rhannu triciau gyda chi. Rwyf hefyd yn ysgrifennu ar gyfer Androidsis, Android Help a Mobile Forum.

  • Alberto Gonzalez


  • David gomez


  • Carlos Gonzalez