Не вознемирувајте го режимот

Сè уште не знаете како да го ставите режимот „Не вознемирувај“ на вашиот мобилен телефон? ве учиме

Ако имате нов мобилен, веројатно е дека првото нешто што сакате да го направите е да го активирате режимот не вознемирувај. Дали…