Ishak

Ghairah tentang teknologi, terutamanya elektronik, * sistem pengendalian nix, dan seni bina komputer. Profesor sysadmins Linux, superkomputer dan seni bina komputer. Blogger dan pengarang ensiklopedia mikropemproses Bitman's World. Selain itu, saya juga berminat dengan penggodaman, Android, pengaturcaraan, dll.