ඊසාක්

මම නිල LPIC සහ Linux පදනමේ සහතික සඳහා සූදානම් වීම සඳහා GNU / Linux පද්ධති පරිපාලන පාඨමාලා පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙකු ලෙස කටයුතු කරමි. Bitman's World හි කතුවරයා, මයික්‍රොප්‍රොසෙසර පිළිබඳ විශ්වකෝෂයක් සහ අනෙකුත් තාක්ෂණික අත්පොත්. මෙහෙයුම් පද්ධති සහ පරිගණක ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය පිළිබඳ මාතෘකා පිළිබඳව මම විශේෂයෙන් චතුර ලෙස දනිමි. ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් (ලිනක්ස් කර්නලය) සහිත පරිගණක බැවින් එයට ජංගම උපාංග ද ඇතුළත් ය.

අයිසැක් 58 ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට ලිපි 2021 ක් ලියා ඇත