ਅਨਾਲਿਸਿਸ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਟੈਸਟ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੋਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ, ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੀਮਾ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਜੋ 200 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲਈ ਉਪਕਰਣ ਵੇਚਦੇ ਹਨ. ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 200 ਅਤੇ 400 ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਪਕਰਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਿਲਣਗੇ।